Over medische zorg en gezondheidstechnologieën kan heel wat gezegd worden, waarbij het gebruik van robots zeker niet mag vergeten worden. Deze komen al lang niet meer alleen in science fiction films voor. Een van de meest interessante en snelgroeiende gebieden van de gezondheidszorg is namelijk het gebruik van robots. Dergelijke robots worden niet alleen gebruikt als “metgezellen” voor patiënten, maar ook om operaties uit te voeren, wonden te desinfecteren, voor farmaceutische doeleinden en als externe skeletten. Het laatste kan in de medische wereld onder andere inhouden dat een dergelijke robot voor verbeterde precisie tijdens operaties wordt gebruikt of als hulp voor verpleegkundigen om zware patiënten te verplaatsen.

Robots voor patiënten

Aangezien er veel verschillende toepassingsgebieden zijn voor robots in de gezondheidsindustrie, is het belangrijk om de verschillende toepassingen afzonderlijk te bekijken. Er wordt in dit artikel eerst gekeken naar persoonlijke robots die speciaal zijn ontworpen voor patiënten. Een relatief eenvoudige, maar toch handige toepassing van een robot is de persoonlijke metgezelrobot. We kijken naar de variant, genaamd Mabu, die in door Catalia Health is ontworpen. Dit model praat met je om bijvoorbeeld te kijken of je je medicijnen hebt ingenomen. Mocht je hem niet goed verstaan, dan kun je ook alles lezen wat hij heeft gezegd. Vervolgens geef je antwoord door met hem te praten of door een van de mogelijke antwoorden op het scherm te selecteren. Mocht je bijvoorbeeld je medicijn niet hebben ingenomen, dan gaat de robot ook na of hier een speciale reden voor is, waardoor een mogelijk probleem vroegtijdig kan worden ontdekt en aangepakt. Met een dergelijke robot voel je je als patiënt ook minder alleen.

Het lukt niet iedereen met een paraplegie om na training en orthesevoorziening weer optimaal te lopen. Ook hier kunnen robots worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de robot van Rewalk Robotics, die fungeert als een extern skelet. Deze robot is perfect voor mensen met een dwarslaesie oftewel mensen die niet meer zelf kunnen lopen. Zij kunnen de robot namelijk aandoen om vervolgens weer zelf te kunnen lopen.

Robots in ziekenhuizen

In ziekenhuizen zijn er verschillende toepassingen voor robots. Zo werkt men er onder andere aan om robots te ontwikkelen die operaties kunnen vergemakkelijken. Er zijn al robots die hersenoperaties kunnen uitvoeren via de wang van de patiënt. De operatie is hierdoor minder ingrijpend en daardoor ook minder gevaarlijk. Het “da Vinci operatiesysteem” is al bij miljoenen operaties succesvol toegepast. Dit systeem wordt over vrijwel de hele wereld toegepast. Operatierobots worden steeds vaker gebruikt, omdat zij gemakkelijk routinematige handelingen kunnen plegen, waardoor doctoren meer tijd hebben voor moeilijke gevallen.

Robots kunnen in ziekenhuizen ook gebruikt worden als “helpers”. Hun werk is dan om berichten en monsters op een snelle en effectieve manier te brengen van de ene locatie naar de andere. De robots werken dan met een gps-systeem om te weten waar zij precies naartoe moeten gaan. Door dergelijke eenvoudige bezorgingstaken over te laten aan robots, heeft het medisch personeel meer tijd voor patiënten.

Behalve de bovengenoemde toepassingen zijn er in de medische industrie nog andere robots die op verschillende manieren worden ingezet. Er zijn dus enorm veel toepassingen voor robots in de medische industrie, zowel voor patiënten als voor doctoren. Daarom blijft deze industrie alsmaar groeien.